Uitleg over de negen inwijdingen

Uitleg over de negen ingewijden

Een ander woord voor rites of inwijdingen is een initiatie. Deze woorden worden door elkaar gebruikt omdat de betekenis bijna hetzelfde is. Een rite is een vaststaande, ceremoniële handeling. Het is een ritueel gebruik. Een inwijding is een opeenvolging van heilige handelingen. Het is een inwijdingsplechtigheid of inzegening. Een rite heeft als bijzondere eigenschap dat ze diegene die de rite uitvoert en diegene die haar ondergaat deelachtig maakt aan de spirituele invloed van dat moment. Als men daadwerkelijk openstaat, dan brengt ze een proces in het binnenste van de mens opgang. Het is een heilig en magisch moment, je ziel wordt opnieuw aangeraakt.
Een proces wat tot transformatie kan leiden.

De eerste inwijding: Initiatie van de Heler, Hampe Rite
Deze initiatie activeert je vermogen tot heling van jezelf en anderen.
Je drie persoonlijke energiecentra van kracht: Buik, Hart en Hoofd worden geactiveerd. Verbinding met pure Liefdeskracht.

De tweede inwijding: De banden van kracht, Chumpi Rite.
Vijf energetische banden van kracht worden in je energieveld geweven.
Ze geven belangrijke spirituele bescherming en werken als filters die zware energie ombuigen tot voedzame energieën.

De derde inwijding: Initiatie van Harmonie, Ayni Karpay.
Tijdens deze initiatie word je verbonden met de scheppende principes van het Universum. Deze inwijding helpt je het verleden vrij te geven en je chakra’s kunnen weer helder worden en gaan stralen.

De vierde inwijding: Initiatie van de Ziener, Kawaq Rite.
Deze inwijding zal je hoofd met je derde oog en je hartchakra verbinden.
Het ontwaakt je vermogen om in de onzichtbare werelden te kunnen schouwen. Je gaat wezenlijk vanuit een ander perspectief helder zien, voelen en weten.

De vijfde inwijding: Initiatie van de Hoeder van de Dag, Pampamesayok.
Tijdens deze initiatie wordt er een aanvang gemaakt bij het heelwordingsproces van je vrouwelijke kwaliteiten en het helpt je zoeken naar de harmonie in de relatie tussen mens en aarde. Deze initiatie helpt je om je angsten los te laten en vrede te beoefenen.

De zesde inwijding: Initiatie van de Hoeder van Wijsheid, Altomesayok.
Deze initiatie verbind je met het mannelijke in jezelf. Het brengt wijsheid en vreugde en helpt je om deze ook naar buiten toe uit te dragen.
Ook herstelt het de verwondingen van vroegere levenservaringen.

De zevende inwijding: Initiatie van de Hoeder van de Aarde, Kuraq Akuyek.
Dit is de initiatie die jou verbindt met een lijn van aartsengelen die de beschermers van ons sterrenstelsel zijn. Je leert een heldere visie te ontwikkelen van de wereld zoals jij die in het diepst van je hart zou willen zien.

De achtste inwijding: Initiatie van de Hoeder van de Sterren, Mosoq Karpay.
Met deze initiatie krijg je een stevige en veilige verankering met de tijd die komt na de overgangsfase. Je wordt vrij van het verleden. 

De negende inwijding: Initiatie van de Schepper, Taytanchis.
Deze initiatie ontwaakt het Goddelijke licht binnen in je, jouw Boeddha-natuur. Het geeft je enorme onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en voor de wereld om je heen.

Songo a songo, betekent van hart tot hart!